Wooninitiatief

Betrokkenheid van familieleden, ouders en naasten, allen met hun eigen kennis en vaardigheden bewijst goede diensten, waarbij het geheel meer is dan de som der delen. Bovendien, we kennen elkaar en staan voor elkaar klaar, dat geeft een fijne sfeer. 

De zeggenschap over de zorg en de betrokkenheid van ouders en naasten namens de bewoners draagt bij aan een nog beter begrip van de hulpvraag en zorgt voor een verbindende factor naar de zorg. De onderlinge betrokkenheid tussen zorgverleners, bewoners, ouders en naasten zal zich nu nog beter kunnen ontwikkelen. De intensieve samenwerking met naasten vraagt om specifieke vaardigheden van de zorgbegeleiders.

Onze waarden en normen spelen daarbij een belangrijke rol. Oprechte aandacht, gezien, gehoord en gestimuleerd worden vinden wij van onschatbare waarde. Ook de nodige humor mag niet ontbreken!

Meer weten?

Kijk dan op de volgende pagina’s:
Wie zijn wij?
Organisatie
Jaarverslagen