Onze gemeenschappelijke woonruimte

Wil je bij ons komen wonen?

Ruggensteun nodig?

Niet iedereen lukt het om het leven zelf te regelen en in te richten. Veel mensen hebben daar steun bij nodig en vooral voor mensen met een psychische kwetsbaarheid kan dit extra moeilijk zijn.  Veel mensen die getroffen worden door een psychische ziekte zijn toch in staat zelfstandig hun leven in te richten, zo leert de ervaring. Met behulp van de juiste medicatie en de zekerheid dat de juiste ondersteuning in de directe nabijheid is als zij dat nodig hebben, lukt hun dat. 

Lees hieronder over onze intake procedure

01.


Kom eens kennismaken

Kandidaten die zich hebben aanmeld en het inschrijfbedrag van € 50,= hebben overgemaakt, krijgen een bezoek door de adviseur van het bestuur voor een kennismakingsgesprek.

02.


Beoordeling door de intake-commissie

Een intakecommissie beoordeelt, na een positief oordeel, of de kandidaat voldoet aan de voorwaarden als nieuwe bewoner. Daarna vindt er een gesprek plaats met de kandidaat bewoner en de leden van de intake-commissie. In deze commissie zitten een bestuurslid, de teamleider van het zorgteam en een onafhankelijk extern deskundige. 

03.


Een psychiater van het UMC geeft een advies.

Deze plaatsingscommissie legt haar advies ter beoordeling voor aan een psychiater van het UMC.
Het bestuur neemt een definitief besluit

04.


Wat extra helpt…

Een voorwaarde voor wonen en zorg bij ons is dat je een WLZ  GGZ indicatie hebt. En wat helpt is:

  • Dat je je thuis voelt in een woonkring dat op initiatief van ouders/verwanten is opgezet.
  • Dat je open staat voor ondersteuning bij zelfstandig wonen.
  • Dat je bij ons jezelf kunt zijn.
Komen wonen foto-5 1000

05.


Kennismaking aanvragen

Vul je gegevens in voor het toegestuurd krijgen van de inschrijfformulieren en voor een kennismakingsgesprek.

Privacy: Deze gegevens worden alleen gebruikt ten behoeve van de inschrijving en het kennismakingsgesprek