Specialistische zorg voor mensen met psychische kwetsbaarheid

Wonen en zorg

Wonen en zorg

Wonen en zorg zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden, in die zin dat;

  • Wonen zonder zorg onmogelijk is.
  • Zorg zonder wonen niet mogelijk is.

Onze uitgangspunten zijn:

  • Bewoner centraal
    De bewoner staat centraal; de inzet van begeleiding is flexibel en kan binnen de toegekende indicatie worden aangepast aan de intensiteit van de individuele zorgvraag.
  • De bewoner krijgt de zorg die hij of zij nodig heeft, op basis van de vastgestelde individuele zorgvraag binnen de beschikbare financiële kaders. 
  • Regie bij bewoners en hun gewaarborgde hulpen . De bewoners zijn samen met hun gewaarborgde hulpen verantwoordelijk voor de inkoop en de kwaliteit van de zorg. 
  • De gewaarborgde hulp controleert of de gedeclareerde zorguren ook daadwerkelijk zijn aangeboden aan de bewoner. 

Welke zorg en begeleiding bieden wij?

Het accent bij de begeleiding ligt voornamelijk op het aanspreken en versterken van de aanwezige vermogens van de bewoners. De begeleiding is vooral gericht op het creëren van voorwaarden voor het zelfstandig handelen en beslissen van de bewoner. Deze benadering kent natuurlijk zijn grenzen. Waar de bewoner niet in staat is om zelfstandig te beslissen en te handelen gaat begeleiding over in leiding. Bewoners worden actief benaderd als zij zich te veel terugtrekken. Naasten worden actief betrokken bij het wel en wee van bewoners. Het ontwikkelen van een sociaal netwerk wordt actief nagestreefd.

Woonkring LingeErf Tiel wil zo goed mogelijke zorg voor de bewoners en wil dat de ouders-familie en naasten daar zelf zoveel mogelijk de regie in hebben.