Organisatie

De Stichting Woonkring LingeErf Tiel is in 2018 opgericht als wooninitiatief.
Wij bieden begeleiding, zorg en huisvesting, specifiek bestemd voor mensen met een psychische kwetsbaarheid.

De Stichting Woonkring Tiel is sinds 1 juli 2022 een zelfstandige organisatie. Dit is vastgelegd in een notariële akte.  De doelstelling van de stichting is het bevorderen, realiseren en in standhouden van een woonvoorziening die, in combinatie met op de bewoners daarvan gerichte begeleiding en zorg, specifiek bestemd is voor de huisvesting van mensen met een psychische kwetsbaarheid.

De Stichting is een rechtspersoon en dus een zelfstandige drager van rechten en plichten. Het bestuur bestaat uit een onafhankelijk voorzitter en bestuursleden. Tenminste 2 bestuursleden (maximaal 3) zijn naasten van de bewoners. Dat kunnen zijn ouders, broer of zus, kind of partner of overige familieleden van de bewoners.

Samenstelling bestuur

Henk Driessen                     voorzitter
Antonín de Waard             secretaris
Wim Nikkelen                      penningmeester
Ton van Tilburg                   bestuurslid

Bert Megens                        adviseur bestuur

Contact met bestuur?  Stuur een e-mail.

Meer weten?

Kijk dan op de volgende pagina’s:
Wie zijn wij?
Wooninitiatief
Jaarverslagen